پربازدید

ویدیوکووید-19

دعوای استرالیا و کانادا بر سر واردات شراب

استرالیا که از دو سال پیش خواستار کاهش تعرفه های کانادا بر سر واردات شراب از استرالیا است، از دست کانادا به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد.

البته این شکایت ملایم است و خواهان مشاوره و مذاکره بین دو کشور است تا از دعوای حقوقی پرهیز شود.

استرالیا در شکایت خود مدعی است سیاستهای توزیع، لایسنسینگ و فروش شراب کانادا نسبت به واردات شراب تبعیض قائل می شود. این شکایت قیمت گذاری و فروش شراب در بریتیش کلمبیا، انتاریو، کبک و نواسکوشیا را هدف می گیرد.

اگر این اختلافات طی 60 روز حل نشود، شکایت وارد مرحله بعدی خواهد شد.

استرالیا خواهان آن است که کانادا همان تعرفه هایی را که برای واردات شراب از اتحادیه اروپا دارد، برای استرالیا اجرا کند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19