پربازید

ویدیو

کووید-19

دستگیری معلم تورنتو در رابطه با تعرض جنسی

معلم یکی از مدارس تورنتو که در گذشته از کودکی در خانه مراقبت می کرده به اتهام چند فقره تعرض جنسی به این کودک دستگیر شد.

به گزارش پلیس تورنتو فردی به نام جیانی جارمن Gianni Jarman بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ به عنوان مراقب کودک در خانه ای در تورنتو کار و از کودکی هفت ساله مراقبت می کرده.

این فرد به طور مکرر این کودک را مورد تعرض جنسی قرار داده. این تعرض ها در دو خانه مسکونی در اطراف دان تاون تورنتو به وقوع پیوسته.

مرکز حمایت از کودکان و نوجوانانCYAC  وابسته به پلیس تورنتو در آگوست ۲۰۲۱ تحقیقاتی را در این باره شروع می کند و مأموران آن در ۱۳ آگوست فردی را به نام جیانی جارمن که در گذشته با نام جیانی پِیتGianni Pate  شناخته می شده دستگیر می کنند. وی ۴۱ ساله است.

این فرد متهم به دو فقره تعرض جنسی، دو فقره تجاوز جنسی و دو فقره دعوت به تماس جنسی شده.

این فرد در حال حاضر به عنوان معلم در استخدام بورد مدارس تورنتو در مدرسه Secord Elementary school می باشد.

مرکز CYAC در سال ۲۰۱۳ با همکاری و مشارکت پلیس تورنتو و انجمن های حمایت از کودکان و بیمارستان کودکان تورنتو تأسیس شده.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19