پربازدید

ویدیوکووید-19

دستگیری دو نوجوان به اتهام قتل هاشم کینانی

پلیس تورنتو گفت دو نوجوانی که به دنبالشان بود خودشان را تسلیم کردند.

این دو نوجوان که 15 و 17 ساله هستند متهم به قتل عمد هاشم کینانی 23 ساله و راننده توـ تراک در تیراندازی 14 می هستند. آنها همچنین متهم به اقدام برای قتل فرد دومی هستند.

پلیس هاشم کینانی را در حالی در داخل توـ تراک پیدا کرد که گلوله خورده بود. وی در محل جان سپرد. در این تیراندازی فرد دیگری هم دچار جراحات جدی شده بود که به بیمارستان رسانده شد.

 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19