پربازدید

ویدیو

کووید-19

دستور ”در خانه بمانید“ در انتاریو تا دوم جون تمدید شد

دولت انتاریو همانطور که قبلا هم اشاره کرده بود، فرمان ”در خانه بمانید“ را برای دو هفته دیگر تمدید کرد. داگ فورد نخست وزیر انتاریو روز پنجشنبه گفت برای پائین آوردن تعداد ابتلاها و با هدف رسیدن به ”تابستان دو دوزی“ دستور ”در خانه بمانید“ را تا دوم جون تمدید می کند.

بسیاری از ساکنان انتاریو امیدوار بودند که حداقل ممنوعیت فعالیتهای تفریحی فضای باز برداشته شود ولی فورد گفت محلهای فعالیتهای تفریحی فضای باز همچنان تا دوم جون بسته خواهند ماند تا از پخش ویروس پیشگیری شود.

داگ فورد درمورد واکسیناسیون عمومی گفت:”تابستان تک دوزی کافی نیست، ما به تابستان دو دوزی نیاز داریم.“ منظور فورد این است که تا آخر تابستان همه ساکنان انتاریو که خواهان دریافت واکسن هستند هر دو دوز را دریافت کنند. البته این بسته به مقدار دریافت واکسن دارد. طبق گزارشهای قبلی کمپانی فایزر قرار است حداقل تا آخر جون هفته ای دو میلیون دوز و کمپانی مدرنا هفته ای نزدیک به یک میلیون دوز واکسن تحویل کانادا دهند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19