پربازدید

ویدیو

کووید-19

در مدرسه شبانه روزی بومیان انتاریو چه قساوتهایی صورت گرفت؟

با وجود دستور دادگاه عالی انتاریو، دولت فدرال از تحویل هزاران گزارش مربوط به دانش آموزان یکی از مدارس شبانه روزی ویژه بومیان خودداری می کند.

یکی از بازماندگان مدرسه شبانه روزی St.Anne در شمال انتاریو می گوید این اسناد که جزئیات رنجهای دانش آموزان بومی ساکن این مدرسه را شرح می دهند جزوی از تاریخ بومیان کانادا هستند و باید به طور کامل منتشر شوند.

به گزارش کندین پرس، این بازمانده که اِوِلین کورکماز Evelyn Korkmaz نام دارد می گوید با وجود حکم دادگاه عالی انتاریو، دولت فدرال از تحویل بیش از 12 هزار گزارش تحقیقات پلیس استانی درباره مدرسه سنت ان در فورت آلبانی انتاریو خودداری کرده.

پلیس استانی انتاریو او پی پی بخشی از گزارشها را در فاصله 1992 تا 1996 منتشر کرده ولی اولین کورکماز می گوید این اسناد به شدت دچار حذف و جرح redacted شده و قابل استفاده نیستند. او می گوید مردم زمانی می توانند از قساوتها آگاه شوند که گزارشها به طور کامل بیرون داده شوند.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=136987بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19