پربازدید

ویدیو

کووید-19

در محلات تورنتو پلیس ویژه مستقر می شود

برای مقابله با افزایش تیراندازی ها و جنایات مسلحانه، پلیس تورنتو برنامه استقرار افسران در محلات را توسعه می دهد. 

به گزارش خبرنگار سلام تورنتو، این برنامه در حال حاضر تحت عنوان Neighbourhood Officer Program در حال اجرا است اما پلیس آن را توسعه می دهد به طوری که طی یکسال تعداد این افسران بیش از دو برابر می شود. 

پیتر یوان Peter Yuen معاون رئیس پلیس تورنتو که فرماندهی پلیس محلات را به عهده دارد گفت: «می خواهیم دوباره ارتباط مان با محلات را تقویت کنیم.» 

وی گفت مجموعا 120 افسر پلیس اضافی در 27 محله مستقر خواهند شد که اولین مرحله آن از دوشنبه اول اکتبر آغاز شد و 40 افسر پلیس در هشت محله در سطح شهر مستقر شدند. استقرار کامل 120 افسر پلیس تا ا کتبر 2019 تکمیل می شود که در آن هنگام مجموع تعداد پلیس ویژه محلات به 220 نفر در 60 محله خواهد رسید. مدت ماموریت هر افسر پلیس ویژه محلات چهار سال خواهد بود تا فرصت کافی برای ایجاد و تحکیم رابطه با اعضای کامیونیتی ها و محلات را داشته باشند. 

برنامه پلیس ویژه محلات در تورنتو از سال 2013 شروع شده که تاکنون شامل 96 افسر در 33 محله بود. 

به گزارش کندین پرس، افسران پلیس در چارچوب این برنامه ضمن نظارت و مراقبت regular patrols در کامیونیتی ها، اقدام به تحکیم ارتباط با کامیونیتی ها، ایجاد اعتماد متقابل و گردآوری اطلاعات به منظور کاهش جنایات می کنند. 

در مرحله جدید، افسران پلیس ویژه محلات بیشتر از گذشته در دسترس ساکنان محلات و اعضای کامیونیتی ها خواهند بود. این افسران به صورت 24 ساعت و هفت روز هفته در دسترس خواهند بود.

از ابتدای امسال تاکنون تورنتو شاهد 40 فقره مرگ ناشی از تیراندازی بوده در حالی که این رقم در کل سال گذشته 29 نفر بود. 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=51997بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19