پربازدید

ویدیو

کووید-19

در ماه های اخیر به چه تعداد از پرونده های مهاجرت رسیدگی شده؟

همه به خوبی می‌دانند ولی حالا رسما اعلام شد: پندمیک کووید ۱۹ سیستم مهاجرت کانادا را کاملا از سرعت انداخته است.

این رکود غیر منتظره زندگی هزاران نفر را مختل کرده است.

منبع آمار

جنی کوآن Jenny Kwan نماینده نیودموکرات در پارلمان کانادا و ناظر این حزب در امور مهاجرت، چندی پیش خواستار گزارش دولت درباره وضعیت مهاجرت شده بود. گزارش مذکور صبح جمعه ۲۰ نوامبر تقدیم مجلس شد. آمار و ارقام این گزارش نشان می‌دهد که تعداد تایید اپلیکیشن ها در ماه‌های مارچ تا آگوست به یک چهارم (نسبت به دو ماهه اول سال) کاهش پیدا کرده.

در همین مدت تعداد موافقت با تمدید مجوزهای مهاجرت (آنهایی که پذیرفته شده ولی به دلیل کووید نتوانسته اند وارد کانادا شوند) نجومی بالا رفته. اینها کسانی هستند که مجوز مهاجرت را در دست دارند ولی برای مهاجرت به کانادا نیاز به زمان دارند.

خانوم جنی کوآن نماینده نیودموکرات گفت تمدیدها باید اتوماتیک شود تا وقت کارکنان اداره مهاجرت آزاد شود و بتوانند بر پروژه های جدید تمرکز کنند تا مانع از ایجاد لیست انتظارهای طولانی شوند.

در سال‌های گذشته که چنین لیست انتظارهایی ایجاد شده بود رسیدگی به آنها سال ها طول می کشید و گاهی (در دوران استفن هارپر محافظه‌کار) پرونده هزاران هزار متقاضی بدون رسیدگی از دور خارج شد.

اطلاعاتی که به حزب نیودموکرات داده شده نشان می‌دهد که وزارت مهاجرت در پایان ماه مارچ با ۳۸ درصد ظرفیت کار می‌کرده ولی اکنون با ۹۰ درصد ظرفیت کار می کند.

تعداد اپلیکیشن ها در لیست انتظار

به موجب این گزارش، در ماه ژانویه تعداد ۴۰۵۳۵۵ اپلیکیشن مهاجرت در نوبت رسیدگی بودند که در آخر آگوست به ۴۳۹۵۲۶ اپلیکیشن افزایش یافته.

به گفته جنی کوآن پندمیک کرونا بیشترین تاثیر منفی را بر اپلیکیشن اسپانسرشیپ اقوام داشته زیرا ارائه اپلیکیشن برای اسپانسرشیپ اقوام  به صورت آنلاین میسر نیست. در فاصله ۱۶ مارچ تا آخر آگوست تنها ۱۶۳ اپلیکیشن اسپانسرشیپ اقوام تحویل شده.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

گزارش فوق نشان می دهد که در فاصله ژانویه تا ۱۵ مارچ امسال ۸۱۹۶۳ اپلیکیشن مهاجرت دائم یا موقت به کانادا پذیرفته شده ولی از ۱۶ مارچ ۳۱ آگوست این رقم به ۳۸۶۵۲ مورد کاهش پیدا کرده.

تعداد تمدید

از طرف دیگر در فاصله اول ژانویه تا ۱۵ مارچ ۲۰۰۸۰ مجوز تحصیل تمدید شده که در فاصله ۱۶ مارچ تا ۳۱ آگوست به ۱۱۱۵۹۵ مورد افزایش یافته.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19