پربازدید

ویدیوکووید-19

در ماه می خرید و فروش چه اقلامی دوباره جان گرفت؟

اگرچه ارقامی که سازمان آمار کانادا روز جمعه بیرون داد مربوط به ماه می است ولی تصویر خوبی از نحوه حرکت اقتصاد کانادا در چند ماه گذشته ارائه می دهد.

سازمان آمار در گزارش جدید می گوید میزان کلی فروشی در کانادا که در ماه اپریل 21.4 درصد سقوط کرده بود، در ماه می جان گرفت و 5.7 درصد رشد کرد.

مجموع کلی فروشی کشور در ماه می معادل 52.6 میلیارد دلار بوده است.

البته اقتصاددانان گمانشان این بود که میزان کلی فروشی در ماه می ـ نسبت به ماه اپریل ـ 8.5 درصد رشد کند.

در نگاه کلی، شش گروه از هفت گروه اصلی کلی فروشی کشور رشد داشتند که بیشترین رشد را در بخش مصالح ساختمانی و اتومبیل و قطعات اتومبیل میتوان مشاهده کرد.

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19