پربازدید

ویدیو

کووید-19

در مارکام، اتومبیل پلیس را با اسلحه‌های داخل آن دزدیدند

کارآگاهان منطقه یورک برای یافتن یکدستگاه اتومبیل پلیس که روز پنجشنبه ربوده شده از مردم کمک خواستند.

البته اتومبیل به یکی از افسران پلیس منطقه دورهام تعلق داشته.

کمی بعد از ساعت هفت صبح پنجشنبه 11 جون به پلیس اطلاع داده شد که اتومبیل مذکور از درایو ـ وی خانه‌ای در مارکام سرقت شده. فرد گزارش دهنده افسر پلیس منطقه دورهام بود. وی گفت این اتومبیل که بدون مارک پلیس بوده از سوی پلیس استانی OPP در اختیار وی گذاشته شده و در ساعات نیمه شب ربوده شده. تحقیقات بعدی نشان داد اتومبیل کمی بعد از ساعت 3 بامداد ربوده شده. اتومبیل مارک پلیس نداشته ولی یک قبضه تفنگ، یک قبضه طپانچه، مقداری مهمات و دو اسلحه تیزر، داخل داشبورد اتومبیل بوده.

اتومبیل از نوع تویوتای هایلَندِر ۲۰۱۶ است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19