پربازدید

ویدیو

کووید-19

در غیاب صاحبخانه خانه اش را فروختند

صاحبان خانه ای در تورنتو وقتی از سفر کاری برگشتند، متوجه شدند که ملک شان توسط دو نفر که هویت آنها را جعل کرده اند، فروخته شده است.

روز پنجشنبه، پلیس با انتشار عکس هایی گفت، مالکان واقعی خانه در ژانویه 2022 کشور را ترک کرده بودند و در این مدت، دو نفر با جعل هویت آنها اقدام به فروش این خانه واقع در منطقه اتوبیکو کردند.

این دو نفر که پلیس به دنبال شناسایی آنهاست، ظاهرا یک مشاور املاک استخدام کرده و ملک را در فهرست فروش قرار داده بودند. در نهایت آنها توانستند ملک را بفروشند و صاحبان جدید خانه در این ملک مستقر شدند.

به گفته پلیس، چندین ماه پس از فروش، مالکان واقعی متوجه شدند که اموالشان بدون رضایت آنها فروخته شده است.

بازرسان  پلیس می گویند دو مظنون این کلاهبرداری که مرد و زن هستند از هویت جعلی برای فروش خانه استفاده کرده اند. تصاویر دو مظنون منتشر شده و هر دو در ارتباط با پرونده کلاهبرداری وام مورگیج تحت تعقیب هستند.

پلیس از مردم خواست که در صورت داشتن هر گونه اطلاعات با شماره 7310-808-416    یا با کرایم استاپرز تماس بگیرند.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=176571بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19