پربازدید

ویدیو

کووید-19

می خواهم بدهی هایم را کم کنم

اولویت نخست کاناداییها در سال جدید کاستن از میزان بدهیهایشان است. بسیاری از کاناداییها در سال ۲۰۲۰ دچار انباشت بدهیها شده اند تا بتوانند هزینه های روزمره را تامین کنند. نظرسنجی سالانه بانک CIBC که میزان بدهی کاناداییها را رهگیری می‌کند نتیجه گرفته که اولویت مالی نخست کاناداییها در سال جدید کاستن از میزان بدهیهایشان است. بیش از ۴۳ درصد شرکت ‌کنندگان در این نظرسنجی گفته اند پندمیک کووید بر وضع مالی آنها اثر منفی داشته. نیمی از این افراد گفته اند بیش از ۱۲ ماه طول خواهد کشید تا بتوانند بدهیهایشان را به سطح قبل از کووید بازگردانند.

دومین اولویت مالی

دومین اولویت مالی کاناداییها در سال ۲۰۲۱ این است که بتوانند قبضهای آب و برق و خلاصه بیلها را به موقع بپردازند و مخارج زندگی‌شان را تامین کنند.

بزرگترین نگرانی مالی کاناداییها برای سال ۲۰۲۱ نیز افزایش نرخ کالاها و آهسته بودن رشد اقتصاد است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19