پربازدید

ویدیو

کووید-19

در انتاریو گواهی واکسیناسیون لازم است یا خیر؟ نظر شما چیست؟

موضوع صدور گواهی یا پاسپورت واکسیناسیون این روز ها همه جا بر سر زبانهاست.

در فرانسه از این پس همه کسانی که می خواهند از برج ایفل و موزه های پاریس دیدن کنند باید پاسپورت واکسیناسیون داشته باشند.

در انتاریو نیز نظرات موافق و مخالف همه جا به گوش می رسد.

کمیته علمی مشورتی کووید 19 انتاریو روز چهارشنبه نظرات و توصیه های خود را در یک گزارش 21 صفحه ای بیرون داد.

این کمیته می گوید صدور گواهینامه واکسیناسیون در انتاریو اجازه می دهد که مراکز پر ریسک زودتر و با ظرفیت بیشتر شروع به کار کنند.

این کمیته می گوید از گواهینامه واکسیناسیون می توان برای ورود به اماکن پر ریسک نظیر سالنهای ورزشی، محیطهای فرهنگی، رستوران ها، مدارس و مراکزی که واکسینه بودن برای ورود به آنها اجباری است استفاده کرد. این کمیته می گوید در بلند مدت، گواهینامه واکسیناسیون را می توان به عنوان مدرکی معتبر و استاندارد برای ثبت سوابق واکسیناسیون هر فرد استفاده کرد.

مخالفان

اما همه با صدور گواهی واکسیناسیون موفق نیستند. داگ فورد نخست وزیر انتاریو هفته گذشته با شدت وحدت با صدور گواهی واکسیناسیون مخالفت کرده و گفته: ”ما یک جامعه دو دسته نمی خواهیم، من هرگز به مدرک اثباتی اعتقاد نداشته ام. مدرک اثباتی برای هر فرد این است که برود و واکسن بزند.“

اتاق تجارت تورنتو

اتاق تجارت تورنتو همین هفته از دولت انتاریو خواست که یک سیستم پاسپورت واکسیناسیون برای فعالیت بیزنسهای غیر اساسی ایجاد کند.

در کبک

در کبک تصمیم گرفته شده که از ماه سپتامبر هر گاه در جایی کرونا شیوع پیدا کند، برای ورود پاسپورت نشان دهند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=149229بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19