پربازدید

ویدیو

کووید-19

در اتاوا مراقب این جناب سروان باشید

پلیس اتاوا از روز جمعه مامور جدیدی به کار می گمارد تا با رانندگانی که سرعت می روند مبارزه کند.

این مامور تازه استخدام شده فلزی است، در واقع شبیه یک افسر واقعی است اما از فلز ساخته شده و نقش سیاهی لشکر را بازی می کند. این مامور فلزی را  Scarecrow صدا می کنند.

هدف پلیس اتاوا این است که رانندگان را از سرعت رفتن باز دارد.

جناب «اسکر کرو»‌ در دو نقطه اتاوا که سرعت رفتن رانندگان به مشکل مزمن تبدیل شده، گمارده می شود.

انجام پروژه مشابهی در بریتیش کلمبیا نتیجه چشمگیری در پایین آوردن سرعت رانندگان نشان داد.

این مطلب را هم بخوانید: برای بار هشتم پلیس را فریب داد

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19