پربازدید

ویدیوکووید-19

درسی که کانادا از بحران کرونا گرفته: تقویت بیزنسهای کوچک

اگر صاحب بیزنس کوچک هستید، اگر تولیدکننده خانگی یا فردی کارآمد در نوآوری و تولید هستید، خوشحال باشید که کانادا درس بزرگی از پندمیک کرونا گرفته و متوجه شده باید بیزنسهای کوچک و متوسط خانگی را تقویت کند تا محتاج تولیدکنندگان بین‌المللی نباشد، زیرا در بحران اخیر تولیدکنندگان بین‌المللی نتوانستند نیازهای کانادا را به موقع جواب دهند.

از جمله درسهای پندمیک کووید 19 برای کانادا این بوده که در زمان بحران نمی تواند برای تامین مایحتاج خود روی دیگرکشورها و کورپوریشن‌ها حساب کند.

اقتصاددانان کانادایی اکنون می گویند کشور باید خود را چنان بازسازی کند که برای تامین نیازهای اساسی‌اش وابسته به دیگران نباشد.

یکی از این کارشناسان دَن بِرِزنیتس Dan Breznitz از سرپرستان مرکز بررسی نوآوری‌ها در دانشگاه تورنتوست. او می گوید کانادا باید تقویت و توسعه بیزنسها و تولیدی‌های داخلی را جدی بگیرد.

او معتقد است بحران کرونا، نقاط ضعف اقتصاد کانادا را آشکار کرده.

او می گوید کانادا باید هر چه بیشتر به ایجاد و تشویق بیزنسهای کوچک و متوسط روی آورد و کمپانی‌های بزرگ داخلی را تقویت کند. به گفته او، کورپوریشن‌های بین‌المللی نظیر گوگل و فیسبوک در حال حاضر مشغول همین کار در کانادا هستند.

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19