پربازدید

ویدیو

کووید-19

درخواست فوری انجمن پزشکان کانادا: باید دست به اقدامات عاجل زد

انجمن پزشکان کانادا برای کنترل بحران کرونا در کشور خواستار اقدامات ”فوق العاده“ و «بیسابقه» و تغییر در روش توزیع واکسن میان استانها و قلمروها شد.

دو خواسته انجمن پزشکان کانادا چنین است:

  • دولت فدرال توزیع واکسن را نه بر اساس جمعیت هر استان، بلکه با توجه به نیازهای فوری مناطق پر ابتلا نظیر انتاریو و کبک انجام دهد.
  • استانهایی که می توانند، منابع و امکانات درمانی آزاد خود را در اختیار استانها و مناطقی بگذارند که ظرفیت بیمارستانها و بخشهای مراقبت ویژه آنها پر شده.

دکتر ان کالینز Dr. Ann Collins رئیس انجمن پزشکان کانادا Canadian Medical Association گفت کانادا به ”دو راهی تعیین کننده ای“ در مسیر پندمیک رسیده و به یک ”خط مشی واقعا ملی“ نیاز دارد تا بتوان با رشد فزاینده بیماری کووید در بخشهایی از کشور مقابله کرد.

انجمن پزشکان کانادا معتقد است که در استانهایی که با رشد سریع تعداد مبتلایان رو به رو هستند، محدودیتهای بیشتری باید در نظر گرفته شود. انجمن پزشکان کانادا، با صدور بیانیه خبری ”فوری“ خواستار این تدابیر بیسابقه شد. این انجمن درخواست می کند که منابع درمانی آزاد استانها در اختیار استانهای نیازمند قرار گیرد و همکاری بین استانها و قلمروها افزایش یابد.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19