پربازدید

ویدیو

کووید-19

درخواست استفاده از واکسن فایزر برای کودکان

دو کمپانی فایزر و بایوان تک که با همکاری هم واکسن فایزر را تولید می کنند از اتحادیه اروپا درخواست کردند که با استفاده از فایزر  برای کودکان دوازده تا پانزده ساله موافقت کند.

در صورتی که این درخواست پذیرفته شود  برای اولین بار در اروپا این گروه سنی به واکسن دسترسی پیدا می کنند.

دو کمپانی گفتند مطالعه ای دقیق روی بیش از دو هزار نوجوان انجام داده اند که نشان می دهد واکسن فایزر برای آنها هم بی خطر و هم موثر است؛ و بر اساس همین مطالعه، درخواستار موافقت  آژانس داروی اتحادیه اروپا شده اند.

واکسن فایزر اولین واکسنی بود که اتحادیه اروپا در دسامبر گذشته استفاده از آن را تائید کرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144979بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19