پربازید

ویدیو

کووید-19

داگ فورد مجلس انتاریو را برای سه هفته دیگر تعطیل کرد

داگ فورد مجلس انتاریو را تا ایام بعد از انتخابات فدرال کانادا تعطیل کرد.

نیودموکراتها که اپوزیسیون اصلی در مجلس انتاریو هستند بلافاصله این اقدام را محکوم کردند و آنرا «فرار از مسئولیت» در بحبوحه مبارزه با موج چهارم کرونا خواندند.

دولت داگ فورد می گوید مجلس در چهارم اکتبر، یعنی دو هفته بعد از انتخابات فدرال، دوباره کارش را از سر خواهد گرفت.

نمایندگان مجلس انتاریو از ماه جون در تعطیلات تابستانی به سر می برند و قرار بود در ۱۳ سپتامبر به کار بازگردند که با تصمیم اخیر بازگشتشان تا چهار اکتبر به عقب افتاد.

اندریا هوروات Andrea Horwath رهبر نیودموکراتها گفت کمیته علمی انتاریو هشدار داده که موج چهارم  در پائیز شاید اوج بگیرد و داگ فورد با تعطیل نگه داشتن مجلس برای سه هفته دیگر دست به اقدام بیسابقه ای زده که فرار از مسئولیت در دل بحران است.

استیون دل دوکا Steven Del Duca رهبر حزب لیبرال انتاریو هم گفت همه می دانند داگ فورد دو ماه است خودش را مخفی کرده ولی او باید برگردد و به طور واقعی برنامه پاسپورت واکسن را به سرانجام برساند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19