پربازدید

ویدیو

کووید-19

دارندگان اقامت دائم چه حقوق و مسئولیتهایی دارند؟

هر سال حدود 300 هزار نفر به عنوان «مهاجر» به کانادا می آیند. وقتی مهاجران به کانادا وارد می شوند، برایشان کارت اقامت دائم صادر می شود. اما این مهاجران بعد از آنکه اجازه می یابند به طور دائم در کانادا زندگی کنند، از نظر حقوقی چه موقعیتی دارند؟ از نظر قانونی چه حقوق و چه مسئولیت هایی دارند؟ 

خانم یا آقای افسر مهاجرت که در فرودگاه یا در مرز به مهاجران جدید خوشامد می گوید وقت آن را ندارد که سیستم مهاجرت را با همه پیچیدگی هایش برای تک تک مهاجران جدید توضیح دهد.

با داشتن اقامت دائم در کانادا، موقعیت قانونی شما چیست؟ 

برای آنکه افراد دارای اقامت دائم هر چه بهتر با موقعیت قانونی خود آشنا شوند، و بدانند چه حقوق و مسئولیت های قانونی دارند و برای حفظ این موقعیت چه باید بکنند، توجه شما را به چند نکته کلیدی زیرجلب می کنم:

موقعیت قانونی Legal Status

به مهاجران به کانادا به هنگام ورود به کانادا «اقامت دائم» یا PR اعطا می شود؛ آنها در عین حال کماکان شهروند کشور دیگری هستند. 

موارد دادگاهی در طی سی سال گذشته چنین مقرر می دارند که افراد دارای اقامت دائم کانادا تحت پوشش منشور حقوق و آزادیهای کانادا Charter of Rights and Freedoms هستند، و از غالب حقوق و آزادیهای مشابه، نظیر حق زندگی، آزادی و امنیت، اعمال قانون بر آنها به صورت برابر، و غیره برخوردارند. این به معنای آن است که آزادانه می توانید انتخاب کنید که کجا زندگی کنید و چگونه زندگی کنید. دارندگان اقامت دائم در کانادا همچنین این حق را دارند که از بیشتر مزایای اجتماعـی کـه نصیب شهرونـدان کانادایـی می شود برخوردار باشند؛ نظیر خدمات بهداشت ودرمان (مثل برخورداری از پوشش اوهیپ پس از برآوردن شرایط استانی)؛ و وقتی شرایط لازم را کسب کردند، می توانند برای شهروندی کانادا تقاضا بدهند. 

برای افراد دارای اقامت دائم البته از نظر مشارکت در زندگی مدنی در کانادا محدودیت هایی وجود دارد؛ برای مثال، فقط شهروندان کانادا هستند که می توانند رای دهند و یا نامزد پست های دولتی (Public Office) شوند، و شغل های خاصی که نیازمند اطمینان های امنیتی سطح بالا هستند را به عهده بگیرند. 

از سوی دیگر، در برابر حقوق و مزایایی که به عنوان یک فرد دارای اقامت دائم بهره مند می شوید، موظف هستید به همه قوانین کانادا (فدرال، استانی و شهری) احترام بگذارید. 

اما برخلاف شهروندانی که شهروندی آنها، مگر در مواردی که با تقلب کسب شده باشد، تضمین است، افراد دارای اقامت دائم ممکن است موقعیت اقامت دائم شان را با سهولت بیشتری از دست بدهند. 

برای نمونه، رعایت نکردن شرایط اقامت دائم، و یا مبادرت به یک عمل جدی کریمینال می تواند منجر به از دست دادن اقامت دائم شود.

حفظ اقامت دائم یا از دست دادن آن 

یکی از رایج ترین برداشت های غلط این است که وقتی کارت PR شما منقضی شود، اقامت دائم شما باطل می شود. برای افراد دارای اقامت دائم در کانادا کارت های PR صادر می شود و اشخاص دارای اقامت دائم کانادا باید همواره کارت معتبر اقامت دائم (و یا مدرک مسافرتی PR ) را هنگام سفر به کانادا همراه داشته باشند، با این حال، کارت معتبر PR و یا نداشتن آن، دلیلی قطعی بر موقعیت اقامت دائم شما نیست.

شما موقعیت اقامت دائم خود را تنها از طریق یک پروسه رسمی از دست می دهید، برای مثال اگر برای تمدید کارت PR یا دریافت مدرک سفر (PR Travel Document) اپلای کنید ولی شرایط مربوطه را برآورده نکرده باشید، آنگاه مسئول مربوطه می تواند تعیین کند که (بعد از رسیدگی یا فرجام) شما دیگر دارای اقامت دائم به حساب نمی آیید. حتی اگر به تعهدات لازم برای حفظ اقامت دائم خود عمل نکرده باشیم، هنوز تا زمانی که تصمیم رسمی در مورد موقعیت اقامتتان گرفته شود، مقیم دائم محسوب می شوید. 

از سوی دیگر، شما هم می توانید اقامت دائمتان را پس دهید و دیگر نخواهید که مقیم دائم باشید. 

نکته آخر اینکه وقتی که شهروند کانادا شوید، موقعیت قانونی شما از حالت مقیم دائم به شهروند تغییر می کند.

توجه: این اطلاعات، توصیه یا نظریه حقوقی نیستند. شما همیشه باید برای وضعیت خاص خودتان توصیه حقوقی دریافت کنید زیرا شرایط و فکت ها در هر پرونده ای متفاوت و بنابر این اپلای کردن قوانین در هر مورد متفاوت است.

نقش شما برای حفظ موقعیت قانونی تان 

این به عهده شماست که موقعیت قانونی خود را بدانید و برای حفظ آن تلاش لازم را به عمل آورید. عدم آشنایی با قانون یا عمل کردن بر مبنای اطلاعات غلطی که از اقوام یا دوستان، و یا حتی از یک مشاور فاقد صلاحیت های لازم، اخذ شده باشد، دفاع قابل قبولی نیست. از دست دادن موقعیت قانونی می تواند منجر به اخراج شما از کانادا شود. اینها همه دلایلی است که چرا باید خودتان مراقب حفظ موقعیت قانونی تان در کانادا باشید.

مشتاق نظرات شما هستیم. لطفا سئوالات مربوط به مهاجرت یا شهروندی را که مایلید در مقالات بعدی به آن بپردازیم با ما به آدرس زیر در میان بگذارید:

[email protected]

 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=52503بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19