پربازدید

ویدیو

کووید-19

خون تازه در سیستم اهدای خون کانادا

در طول 16 ماهی که از شروع پندمیک کرونا می گذرد تعداد جراحی های معمولی در کانادا به شدت پائین آمد تا تخت کافی برای بستری کردن بیماران کرونایی فراهم باشد.

 به همین دلیل در طول این 16 ماه نیاز به خون و فراورده های خونی به شدت کم شده بود. اما با فروکش کردن پندمیک و سرعت گرفتن جراحی ها در بیمارستانها، نیاز به خون و فراورده های خونی دوباره افزایش یافته.

سازمان انتقال خون کانادا با پیش بینی این افزایش نیاز ، ساعات کار واحدهای خود را بیشتر کرده و کلینیکهای سیّار را بیشتر کرده.

این سازمان می گوید نیاز به خون در بعضی استانها که محدودیت های کرونایی را برداشته اند بالا رفته.

در این میان نیاز به خون از گروه O Negative از همه بیشتر است (معمول بخشهای اورژانس نیز بیش از همه به این گروه خون نیاز پیدا می کنند.)

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=149488بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19