پربازدید

ویدیو

کووید-19

خواسته نخست کانادایی ها از ترودو

مهمترین درخواست کانادایی ها از دولت لیبرال جاستین ترودو چیست؟

انتخابات پارلمانی کانادا برگزار شد و حزب لیبرال کرسی های بیشتری به دست آورد و دولت جدید را تشکیل داده. جاستین ترودو هفته گذشته اعضای کابینه جدید را معرفی کرد و دولت او کارش را شروع کرده.

در جریان انتخابات، جاستین ترودو یکسری قولها به کانادایی ها داد. برای مثال قول داد که مالیات بر بانکها و کمپانی های بیمه را در صورتی که بالای یک میلیارد دلار سود کنند افزایش دهد و خرید خانه توسط خارجی ها را به طور موقت ممنوع کند و یا سیستم مهدکودک روزی ده دلار را برای همه خانواده ها میسر کند و غیره.

اما از میان تمام قولهای ترودو، کانادایی ها اولویت را به کدام می دهند و بیش از همه خواستار اجرای کدام قولها هستند؟

مؤسسه نظرسنجی انگس رید Angus Reid با انجام نظرسنجی از مردم پرسیده که بیش از همه می خواهند کدام یک از قولهای ترودو زودتر به اجرا در آید. پاسخ مردم به این سؤال نشان می دهد که مالیات گرفتن از بانکها و کمپانی های بیمه بیشترین اهمیت را برای آنها دارد به طوری که چهل و دو درصد گفته اند که بیش از هر چیز مایلند مالیات بر بانکها و مؤسسات بیمه که بیش از یک میلیارد دلار در سال درآمد دارند افزایش یابد.

لازم به ذکر است که سود همه بانکهای اصلی کانادا در سه ماهه دوم سال جاری تقریباً دو برابر شد.

اولویت بعدی

اولویت بعدی برای کانادایی ها، ممنوع شدن موقت خرید خانه توسط خارجیان است به طوری که ۳۳ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی انجام این خواسته را مهمتر دانسته اند.

ارائه واکسن بوستر برای ویروس کرونا در انتهای خواسته هاست. جدول زیر میزان اولویتی را که کانادایی ها برای اجرای قولهای جاستین ترودو قائلند نشان می دهد:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=157969بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19