پربازدید

ویدیو

کووید-19

خفاشی که توسط شناگران از آب بیرون کشیده شد ناقل ویروس هاری بود!

اگر در محیط اطراف خود با حیوانات وحشی نظیر راکون، راسو یا خفاش مواجه می شوید از هر گونه تماس با آنها خودداری کنید زیرا ممکن است ناقل ویروس هاری باشند. 

هفته گذشته چند شناگر در دریاچه Belwood در ولینگتون کانتی انتاریو با مشاهده خفاشی در آب، به نجات او رفتند و او را از آب گرفته به مسئولان محیط زیست تحویل دادند؛ اما مسئولان بهداشت و درمان روز یکشنبه گفتند که پس از آزمایشات لازم، معلوم شده که این خفاش دچار بیماری هاری بوده است، و به همین خاطر به شناگران مذکور هشدار دادند که اگر به طور فیزیکی این حیوان را لمس کرده اند احتمال دارد که ویروس هاری به آنها سرایت کرده باشد. 

مسئولان بهداشت و درمان می گویند در طول تابستان امسال دو «راسو» را هم در منطقه ولینگتون کانتی پیدا کرده اند که دچار بیماری هاری بوده اند. 

بیماری هاری می تواند کشنده باشد. ویروس هاری به پستانداران ـ از جمله انسان ـ سرایت می کند و از طریق حیوانات وحشی نظیر راکون، راسو، و خفاش منتقل می شود و راه انتقال آن هم بزاق دهان است که معمولا از طریق گاز گرفتن به پستاندار دیگر منتقل می شود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=51499بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19