پربازید

ویدیو

کووید-19

خشونت خانوادگی توسط افسران پلیس؟

معمولا وقتی در خانه ای خشونت خانوادگی رخ می دهد از پلیس درخواست کمک می شود. اما اگر افسران پلیس خودشان در خانه دست به خشونت خانوادگی بزنند چه خواهد شد؟ و چه کسی باید نظارت کند؟

استان نیوفاندلند سازمان جدیدی را برای پیگیری خشونتهای خانوادگی انجام شده توسط افسران پلیس ایجاد کرد.

این واحد جدید ”تیم اقدام در مقابل حوادث جدی“ نام دارد که یکی از وظایف مشخص آن پیگیری درمورد اتهامات خشونت خانوادگی به افسران پلیس است.

اریک لمینگ Erick Laming دانشجوی دوره دکترای دانشگاه تورنتو که مشغول تحقیق در زمینه مسئولیت پذیری پلیس است می گوید خشونتهای خانوادگی توسط افسران پلیس حوزه ناشناخته ای است که اطلاعات بسیار کمی درباره آن وجود دارد.

او می گوید سازمان دیده بانی جدید که توسط نیوفاندلند ایجاد شده هفتمین سازمان دیده بانی  در کانادا برای نظارت بر اعمال افسران پلیس است که زیر نظر افراد غیر پلیس اداره می شوند ؛ و دومین سازمان از این نوع است که تحقیق درباره اتهام خشونت خانوادگی توسط افسران پلیس جزو وظایف آن است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19