پربازید

ویدیو

کووید-19

خشم کارگران از مرگ همکارانشان

اتحادیه کارگران مجتمع گوشت خوک آلبرتا می گویند این کارگران از بازگشت به سرکار هراس دارند.

این مجتمع که 1800 کارگر دارد در هفته دوم ماه فوریه دچار شیوع گسترده بیماری کرونا شد به طوری که بیش از 500 نفر از کارگران به ویروس مبتلا شدند و سه تن از آنان در گذشتند. این شیوع گسترده سبب شد که سر انجام این مجتمع از 15 فوریه تعطیل شود.

کمپانی Olymel که یکی از بزرگترین مجتمع های فراورده های گوشت خوک در کاناداست چهارشنبه شب اعلام کرد که وزارت بهداشت آلبرتا اجازه داده که مجتمع از امروز، البته با رعایت سفت و سخت مقررات و ایجاد فاصله فیزیکی بیشتر برای کارگران، طی دو روز پنجشنبه و جمعه بازگشایی شود و از نو فعالیت را از سر بگیرد ولی رئیس اتحادیه U – F – C – W – 4 – 0 – 1 که 1800 کارگر این مجتمع را نمایندگی می کند گفت بسیاری از کارگران هنوز از مزگ همکارانشان خشمگین هستند و از بازگشت سریع به سر کار هراس دارند. آنها می گویند مدت بشتری باید مجتمع تعطیل بماند. مجتمع فراورده های گوشت خوک Olymel بزرگترین مجتمع گوشت خوک در غرب کاناداست.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19