پربازدید

ویدیو

کووید-19

خشم نخست‌وزیر سابق انتاریو از دست‌درازی به کمربند سبز

کاتلین وین نخست وزیر سابق انتاریو گفت به خاطر خارج شدن بخشی از اراضی کشاورزی از حفاظت منطقه کمربند سبز The Greenbelt، عصبانی است

سربازرس کل انتاریو اخیرا گزارشی درباره کمربند سبز انتاریو بیرون داد که طی آن گفت در پروسه اختصاص دادن بخشی از اراضی کمربند سبز به پروژه‌های ساختمانی، دولت فورد به نفع ساختمان سازها عمل کرده. متهم اصلی در این گزارش، رئیس کارکنان وزیر مسکن انتاریو است. وی متهم است که به نفع ساختمان سازان تصمیم گرفته و ریسک های محیط زیستی و مالی را نادیده گرفته.

کاتلین وین گفت از اینکه اقدامات مثبت تعداد کثیری از ساکنان انتاریو برای کمربند سبز فسخ گردیده، عصبانی است. نخست وزیر سابق انتاریو این تصمیم را قدمی به عقب و خطرناک توصیف کرد.

یادآور می‌شود که حدود دو میلیون جریب از اراضی سبز انتاریو در سال ۲۰۰۳ از سوی دولت وقت دالتون مک گینی به عنوان منطقه کمربند سبز شناخته شد و تحت حفاظت قرار گرفت ولی دولت داگ فورد اخیرا بخش‌های وسیعی از این اراضی را از این حفاظت خارج کرده تا ساختمان‌سازان در آن ساختمان سازی کنند.

کاتلین وین بعد از دالتون مک گینی نخست وزیر انتاریو شد اما در انتخابات سال ۲۰۱۸ دچار شکست سنگینی در مقابل داگ فورد شد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=189054بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19