پربازدید

ویدیو

کووید-19

خریداران تاون هاوس برای به نام کردن سند مجبور به پرداخت هزاران دلار اضافی شدند

چندین نفر از افرادی که سه سال پیش در میسیساگا تاون هاوس پیش خرید کرده بودند، مجبور شدند در کمتر از یک هفته بین 70 هزار تا 170 هزار دلار پول اضافی بپردازند تا بتوانند سند واحدشان را به نام خود کنند.

شنبه گذشته به مالکان جدید تاون هاوس های واقع در  Journeyman Lane که کلارکسون نیز خوانده می شود، گفته شد که هزینه ها بسیار بیشتر از مبلغ قرارداد خواهد بود.

در اسنادی که از سوی سازندگان برای خریداران ارسال شد، ده ها هزار دلار هزینه برای کنتور برق، آب و غیره ذکر شده که بسیار بیشتر از مبلغ قبلا پیش بینی شده بود.

یکی از خریداران این خانه ها به سیتی نیوز گفت: «برای تامین این هزینه ها و حفظ خانه مجبوریم از دوست و فامیل پول قرض بگیریم. وکلا به ما گفتند که تا به حال چنین قراردادی با چنین هزینه های هنگفتی ندیده اند.»

سازندگان خانه اعلام کردند که مبلغ گرفته شده در زمان قرارداد، سود سازنده نمی باشد بلکه برای هزینه های توسعه شهرداری، عوارض پارک، اتصال خدمات شهری و خدمات مرتبط و هزینه های زیرساخت صرف می شود.

در جوامع کوچک که تعداد خریداران خانه نیز کم است، این هزینه ها بیشتر حس می شود تا در جوامع بزرگ که تعداد خریداران آن بیشتر است. مجتمع کلارکسون در مجموع از 74 واحد جدید تشکیل شده است.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=167422بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19