پربازید

ویدیو

کووید-19

خرده فروشی در کانادا در ماه اپریل ۵.۷ درصد افت داشت

تا چند روز دیگر ماه جون به پایان می رسد اما پس لرزه های لاک دان  ماه اپریل تازه دارد ظاهر می شود.

موج سوم کرونا در ماه اپریل حمله را شروع کرد که سبب بسته شدن انواع بیزنس ها و خدمات موسوم به «غیر اساسی» شد.
سازمان آمار کانادا می گوید میزان خرده فروشی در کشور در ماه اپریل ۵.۷ درصد نزول کرد که از اپریل سال گذشته تا به حال چنین افت فروش سابقه نداشت.

تازه این در صورتی است که فروش بنزین و اتومبیل را خرده فروشی حساب کنیم؛ که اگر این دو «کالا» را کنار بگذاریم ، خرده فروشی در ماه اپریل ۷.۶ درصد کاهش داشت.

بیشترین کاهش فروش را بخشهای پوشاک و لباس داشتند که ۲۸.۶ درصد افت داشت.

جمع خرده فروشی ماه اپریل ۵۴.۸ میلیارد دلار بود.

یادآور می شود که استان ها و قلمروهای کشور در ماه اپریل برای کنترل موج سوم بسیاری از فعالیت های اقتصادی را بخصوص در بخش خرده فروشی کالاهای غیر اساسی تعطیل کردند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19