پربازید

ویدیو

کووید-19

خدمات دندانپزشکی برای 65 سال به بالاهای کم درآمد در انتاریو مجانی می شود

گزارشهای تایید شده حاکی از آن است که خدمات دندانپزشکی برای سینیورهای کم درآمد انتاریو مجانی می شود.

به گزارش کندین پرس، منابع دولت انتاریو می گویند این برنامه شامل شهروندان 65 سال به بالا می شود که درآمد آنها زیر 19300 دلار در سال (32300 دلار برای زوج ها) می باشد.

قرار است این خبر در بودجه دولت انتاریو در روز پنجشنبه اعلام شود. این خدمات از طریق کلینیک های عمومی و مراکز بهداشت و درمان کامیونیتی ها در اختیار افراد واجد شرایط قرار می گیرد. بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19