پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

خبر ویژه ـ سوبسید بیزنسها و کمک اضطراری به شهروندان تا 23 اکتبر تمدید شد

سلام تورنتو منبع اخبار موثق تورنتو و کانادا از سال ۲۰۰۰ ـ

دولت کانادا کمکهای کووید را تا ماه اکتبر تمدید کرد.

کریستیا فریلند وزیر دارایی کانادا صبح جمعه گفت کمکهای اضطراری ویژه کرونا که دولت به شهروندان و بیزنسها می دهد تا ماه اکتبر ادامه می یابد. قبلا قرار بود این کمکها در سپتامبر به پایان برسد. فریلند علت تمدید این کمکها را نابرابری در برگشت باقتصاد به حالت نرمال ذکر کرد.

تمدید این کمکها به این معنی است که سوبسید دستمزد ها، سوبسید اجاره ها و کمک به نیروی کاری که کارشان را از دست داده اند و یا به دلیل بیماری یا مراقبت از اقوام باید در خانه بمانند، تا 23 اکتبر ادامه می یابد.

نرخ سوبسید دستمزد ها و اجاره ها  در درصد کنونی باقی می ماند. قبلا گفته شده بود که این درصد در این ماهها کاهش پیدا می کند.

فریلند گفت سه نوع مزایای ”ریکاوری“ نیز در رقم هفته ای 300 دلار پرداخت خواهد شد و چهار هفته دیگر به حداکثر 54 هفته افزوده خواهد شد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=149539بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19