پربازدید

ویدیو

کووید-19

خبر خوب روز والنتاین: انتظار همسران خارجی برای آمدن به کانادا از دو سال به یکسال رسیده

احمد حسین وزیر مهاجرت کانادا در روز والنتاین اخباری از بهبود سیستم بهم رساندن همسـران را به اطلاع عموم رساند که نشان می دهد دولت لیبرال کانادا موفق شده به این کار سرعت بخشد.

احمد حسین گفت متوسط مدتی که یک همسر خارجی برای پیوستن به همسر خود در کانادا باید منتظر بماند به یکسال کاهش پیدا کرده (در 80 درصد موارد)، در حالی که قبلا این مدت حدود 2 سال بود.

همچنین تعداد همسران منتظر پاسخ backlog از 75 هزار پرونده در یکسال قبل به حدود 15 هزار پرونده در حال حاضر رسیده.

وزیر مهاجرت کانادا تاکید کرد بهم رساندن خانواده ها اصل مهم از سیاستهای مهاجرتی کانادا است.

وی علت کوتاه شدن زمان را به کار گرفتن تیمی از کارکنان مجرب و نیز ساده کردن پروسه ذکر کرد.

وی این را نیز تاکید که در کار بررسی پیشینه افراد Screening هیچ میان بری زده نشده و این کار با دقت لازم انجام می شود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=46865بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19