پربازدید

ویدیوکووید-19

خبری که کانادا را تکان داد

این تصادف دهشتناک در ماه اپریل روی داد و جان 16 عضو تیم هاکی نوجوانان Humboldt  در ساسکاچوان را گرفت.

پنجاه و سه نفر از 129 روزنامه نگار، دبیر و سرپرست روزنامه ها، رادیوها و تلویزیونهای کانادا در رای گیری سالانه، خبر این حادثه را به عنوان مهمترین خبر کانادا در 2018 شناختند.

51 نفر نیز قانونی شدن ماری جوانا را خبر سال کانادا دانستند.

حادثه تصادف ساسکاچوان، کانادا را غرق در ماتم کرد. در سراسر کشور مردم جلوی خانه هایشان نشانه هایی در یادبود این نوجوانان و مربیان گذاشتند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19