پربازدید

ویدیو

کووید-19

خانه های لوکس را اجاره می کرد و در هر خانه تا بیست مستاجر جا می داد

این فرد متهم است که خانه های لوکس مردم را در ریچموندهیل اجاره می کرده، و سپس داخل آنها را تغییر می داده و هر خانه را به چندین بخش جدا جدا تبدیل می کرده و بعد به چندین مستاجر مختلف اجاره می داده؛ و همه این کارها را با مدارک شناسایی جعلی انجام می داده، و پولی هم به صاحبخانه ها نمی داده

متهم عارف ادنان سید نام دارد و ۳۹ ساله است.

داستان این کلاهبرداری از اپریل ۲۰۲۰ شروع شد. در آن تاریخ پلیس منطقه یورک اطلاعاتی را دریافت کرد که دلالت بر آن داشت که متهم با استفاده از مدارک شناسایی جعلی، خانه های لوکس مردم را در ریچموندهیل اجاره می کرده.

تحقیقات بعدی نشان داد که متهمین دو نفر بوده که در فاصله دسامبر ۲۰۱۹ تا جون ۲۰۲۰ با استفاده از مدارک شناسایی جعلی خانه های لوکس را در دو شهر وان و ریچموندهیل اجاره می کردند، و سپس با تغییر دادن داخل خانه ها، چندین قسمت ایجاد کرده و چندین مستأجر را در هر خانه جا می دادند.

آنها در بعضی موارد تا ۲۰ مستأجر را در یک خانه جا داده و از آنها اجاره می گرفتند.

بیچاره صاحبخانه ها

این کارها در حالی صورت می گرفت که متهمین هیچ اجاره ای به صاحبخانه های اصلی نمی پرداختند و صاحبخانه های اصلی نیز به علت پاندمی کرونا قادر به تخلیه خانه ها از مستاجران نبودند.

در ۲۲ جون سال گذشته، دو متهم از سوی پلیس تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و متهم به کلاهبرداریهای بالای پنجهزار دلار و استفاده از مدارک هویت جعلی شدند.

ادامه ماجرا

در فوریه امسال، کارآگاهان پلیس خبر دار شدند که یکی از دو متهم همچنان به اجاره کردن خانه های لوکس در منطقه یورک، با استفاده از مدارک هویت جعلی، ادامه می دهد و همچنان خانه ها را به چندین قسمت تقسیم کرده و به افراد متعدد اجاره می دهد.

سرانجام سه شنبه گذشته پنج اکتبر متهم دستگیر و اتهامات جدیدی بر او وارد شد.

تحقیقات پلیس روی این پرونده همچنان ادامه دارد و پلیس از صاحبخانه ها درخواست کرده مراقب نحوه استفاده مستأجرین از خانه هایشان باشند.

مشخصات متهم به قرار زیر است:

پلیس تورنتو

This investigation is ongoing. Anyone with information is asked to contact the York Regional Police Financial Crimes Unit at 1-866-876-5423, ext. 6612, or call Crime Stoppers at 1-800-222-tips or leave an anonymous tip online at http://www.1800222tips.com.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=156396بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19