پربازدید

ویدیو

کووید-19

حزب مردم کانادا برای اولین بار کاندیدا معرفی کرد

حزب مردم کانادا که حزبی جدیدالتاسیس است، برای انتخابات میاندوره ای فدرال، از کبک کاندیدا معرفی کرد.

این حزب را مکسیم برنیه  Maxime Bernier تاسیس کرده. انتخابات میاندوره ای فدرال در 25 فوریه برگزار می شود. انتخابات سراسری کانادا نیز در ماه اکتبر برگزار می شود.

کاندیدای این حزب، یکی از نظامیان قدیمی به نام جیمز سیل James Seale  است که بیش از 30 سال در ارتش کانادا خدمت کرده.

به گزارش کندین پرس، جیمز سیل گفته: «تعهد حزب مردم کانادا این است که به تدریج بودجه نظامی را افزایش دهد… تا تضمین شود برادران و خواهران من در نیروهای مسلح کانادا به نحو مناسب برای دفاع از کانادا در جهان نامطمئن و رو به پیچیدگی، مجهز و آموزش دیده باشند.»

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=88940بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19