پربازدید

ویدیو

کووید-19

حزب محافظه کار کانادا: گرمایش زمین واقعیت ندارد

ظاهرا محافظه کاران کانادا قبول ندارند که تغییرات آب و هوایی Climate Change واقعی است. آنها که برای تدوین سیاستهای جدید خود در آخر هفته کنوانسیون تشکیل داده بودند، با ذکر این واقعیت در برنامه  سیاسی خود مخالفت کردند.

در این کنوانسیون که به شکل آنلاین برگزار شد، ۵۴ درصد نمایندگان حزبی delegate با ذکر جمله زیر در سیاستهای جدید حزب مخالفت کردند. جمله این بود:

«ما می پذیریم که تغییرات آب و هوایی واقعیت دارد.»

We recognize that climate change is real.

خلاف حرکت تاریخ

مخالفت محافظه کاران با واقعی بودن تغییرات آب و هوایی به زیان آنها تمام خواهد شد زیرا سرشناسترین و معتبرترین اندیشمندان جهان نظیر نوام چامسکی تغییرات آب و هوایی را از مهمترین بحرانهای  موجود می شناسند که حیات بشر را تهدید می کند و ممکن است سبب انقراض نوع بشر و حتی انقراض هر نوع موجود زنده در کره زمین شود.

به گزارش کندین پرس چند روز قبل از شروع کنوانسیون حزب محافظه کار کانادا، گروهی که مخالف سقط جنین است و Campaign Life Coalition خوانده می شود، یک «دفترچه راهنمای رای دادن» میان هیات های نمایندگی توزیع کرد که در آن می گوید:

«آنهایی که نسبت به تهدید گرمایش زمین هشدار می دهند، از این شعار برای توجیه کنترل جمعیت و توجیه سقط جنین استفاده می کنند.»

فقط در سلام تورنتو بخوانید:


Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=142216بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19