پربازدید

ویدیوکووید-19

حدیث حیات داوودی به تنهایی به کانادا آمد و به سرعت در دوره دکترا مشغول پژوهش شد

حدیث حیات داوودی دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه وسترن در لندن اونتاریو بود. او در مرکز علوم Electrochemistry and Corrosion Science Centre درباره تاثیر هیدروژن روی مس مطالعه می کرد.

سوپروایزر حدیث می گوید: «حدیث در جریان پژوهشهایش دستاوردهای چشمگیری داشت.»

سوپروایزر او جیمی نوئل می گوید: «او در هر چیزی زیبایی می یافت. او متوجه شد که با پمپ کردن هیدروژن به مس، دانه های ریزی تشکیل می شود که معمولا به دور ریخته می شد. اما او دانه ها را نگه می داشت چون فکر می کرد شاید از این روش در ساخت جواهر استفاده شود.»

حدیث یک ماه را در ایران نزد خانواده گذرانده بود. برای اولین بار بود که حدیث بعد از ورودش به کانادا در سپتامبر ۲۰۱۸، به ایران رفته بود.»

جیمی نوئل می گوید حدیث داشت به کانادا برمی گشت تا به موقع به عنوان دستیار آموزشی او کارش را شروع کند.

جیمی نوئل می گوید: «او کانادا را خیلی مهمان نواز می دید. او به تنهایی، به عنوان یک زن مجرد، به کشوری غریبه آمده بود با زبانی متفاوت، اما به زودی دریافت که به سرعت می تواند با کامیونیتی اطرافش و با دیگر دانشجویان ایرانی در آزمایشگاه جای خود را حسابی باز کند.»

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19