پربازدید

ویدیو

کووید-19

حداکثر ساعات کاری به 24 ساعت در هفته محدود می شود

میزان مجاز کار کردن دانشجویان بین المللی به 24 ساعت در هفته محدود می شود.

مارک میلر وزیر مهاجرت کانادا گفت: «دانشجویان بین المللی از سپتامبر آینده می توانند تا 24 ساعت در هفته، در خارج از کمپوس، کار کنند.»

تا قبل از دوران پاندمی کووید، دانشجویان بین المللی در کانادا تنها می توانستند 20 ساعت در هفته کار کنند؛ اما پس از شروع پاندمی، دولت این سقف را موقتا برداشته بود و دانشجویان بین المللی می توانستند به صورت فول تایم کار کنند. هدف از این تصمیم، جبران کمبود نیروی کار بود.

تصمیم مذکور روز سه شنبه منقضی می شود.

در سال های اخیر تعداد دانشجویان بین المللی در کانادا به شدت افزایش یافته که دولت فدرال اخیراً می کوشد جلوی این افزایش سریع را بگیرد.

به گفته وزیر مهاجرت، 80 درصد دانشجویان بین المللی در حال حاضر بیش از 20 ساعت در هفته کار می کنند. این دانشجویان از هم اکنون تا ماه سپتامبر می توانند حداکثر 20 ساعت در هفته کار کنند اما از ماه سپتامبر، این میزان برای همیشه به 24 ساعت در هفته تبدیل می شود.

در ایامی که دانشجویان بین المللی در حال تحصیل نیستند، همچون ایام تابستان، آنها می توانند به صورت نامحدود کار کنند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=202636بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19