پربازید

ویدیو

کووید-19

جو بایدن: دوران تاریکی است

در آمریکا رسم است که رئیس جمهور و رهبران سیاسی  سالی یکبار  اختلافات حزبی را کنار می گذارند و در کلیسا صبحانه می خورند. از این روز با نام National Prayer Breakfast یاد می شود.

مراسم امسال صبح پنجشنبه چهارم فوریه برگزار شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در این مراسم خواستار برخورد با افراطی گرایی سیاسی شد. او ضمن آنکه این روز ها را دوران بسیار تاریکی برای بسیاری از آمریکایی ها خواند

(a dark, dark time)، خواستار همبستگی عمومی و معنوی شد. مراسم امسال به دلیل پندمیک به صورت مجازی برگزار شد.

این مراسم از سال 1953 برگزار می شود و هدف آن کنار گذاشتن اختلافات احزاب در این مراسم  است.

سال گذشته دانلد ترامپ در این مراسم از فرصت استفاده کرد و ضمن حمله به مخالفان خود ایمان آنها را زیر سوال برد.

طرفداران جدایی دین از سیاست با این مراسم مخالف هستند و می گویند راههای بهتری برای ارتباط با مردم وجود دارد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19