پربازدید

ویدیو

کووید-19

جهش چهل درصدی بستریها در انتاریو با شیوع گونه های جهش یافته

صبح پنجشنبه قبل از آنکه داگ فورد اعلام «ترمز اضطراری» کند ،کمیته مشاوران علمی دولت انتاریو با ارائه مدل جدیدی از وضعیت پندمیک در این استان گفتند برای کنترل موج سوم کرونا باید دستور ”در خانه بمانید“ دوباره صادر شود. این کمیته نسبت به افزایش ابتلاها به گونه های جهش یافته جدید که مرگبار تر هستند ابراز نگرانی کرد. کمیته گفت تعداد بستریها در بیمارستانها در دو هفته اخیر 40 درصد افزایش یافته.

این گروه گفت برنامه واکسیناسیون عمومی انتاریو هنوز به کامیونیتی هایی که بیشترین ریسک را دارند نرسیده و همین سبب می شود تاثیر برنامه واکسیناسیون به تاخیر بیفتد.

دستور ”در خانه بمانید“ در انتاریو چند هفته پیش منقضی شد و از آن زمان استان انتاریو به سیستم کد بندی رنگی مناطق در آمد که بر اساس آن،  هر منطقه بنا به رنگی که در آن قرار می گیرد مقررات مخصوص آن رنگ را به اجرا در می آورد.

دکتر ادلشتاین بران رئیس کمیته مشاوران علمی دولت انتاریو گفت پخش گونه های جهش یافته جدید توانایی سیستم بهداشت و درمان استان را برای پذیرش بیماران غیر کرونایی در بخشهای آی سی یو تهدید می کند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19