پربازدید

ویدیو

کووید-19

جمیل نظرعلی 25 ساله عمداً زیر گرفته شد و مُرد

مرد 32 ساله ای که با اتومبیل پیک آپ تراک از محل گریخته بود دو روز بعد از حادثه خودش را تسلیم پلیس کرد. او رابرت کادا نام دارد و از ساکنان تورنتو است.

رابرت کادا 32 ساله متهم به قتل (عکس از پلیس تورنتو)

گزارش پلیس تورنتو حاکی است که:

  • حوالی ساعت 9 شب دوشنبه 19 جولای، در خیابان پولسون تورنتو (در ناحیه بندر قدیمی تورنتو) مناقشه ای بین  متهم و دو نفر در بر می گیرد. متهم سوار اتومبیل پیک آپ تراک  می شود و به طور عمد با اتومبیل به آن دو می زند.
  • متهم بعد از زدن اتومبیل به آن دو و قبل از رسیدن پلیس از محل می گریزد.
  • امداد گران وقتی به محل می رسند عملیات لازم را برای نجات مصدوم انجام می دهند ولی فایده نمی کند و او در محل  می میرد. اعابر دیگر مجروح می شود.
  • پلیس بعد از انجام تخقیقات حکم دستگیری رابرت کادای 32 ساله را به اتهام قتل دریافت می کند.
  • متهم پیراهن سفید، شلوار جین آبی و کفش سفید به پا داشته.
  • پلیس کمی بعد از حادثه اتومبیل را پیدا می کند.
  • پلیس ساعت 9:30 شب 21 جولای مقتول را شناسایی کرده و نام او را جمیل نظرعلی 25 ساله اهل آکسبریج اعلام می کند.
  • پلیس برای یافتن متهم از عموم درخواست کمک می کند.

سر انجام متهم در روز چهارشنبه 21 جولای خود را به پلیس تسلیم می کند.

  رابرت کادا کنار اتومبیل پیک آپ تراک (عکس از پلیس تورنتو)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=149150بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19