پربازید

ویدیو

کووید-19

جمع مبتلایان از 300 هزار گذشت

در شرایطی که ساکنان انتاریو هر روز آمار مبتلایان جدید را پیگیری می کنند تا از چگونگی وضعیت پندمیک در این استان آگاه شوند، تعداد مبتلایان جدید در مرز روزی هزار نفر باقی مانده.

تعداد مبتلایان جدید روز دوشنبه برای ششمین روز متوالی بالای هزار نفر بود.

تعداد واکسیناسیون روزانه نیز در بازه روزی پانزده تا بیست هزار باقی مانده ولی امید می رود با دریافت محموله های جدید واکسن در این هفته این تعداد افزایش یابد. روز شنبه جمع تعداد مبتلایان کرونا در انتاریو از آغاز تا امروز از 300 هزار نفر گذشت.

ارقام جدید کرونا در انتاریو – دوشنبه اول مارچ

 • تعداد مبتلایان جدید: 1023
 • جمع تعداد مبتلایان تا کنون: 301,839 نفر
 • تعداد مرگهای جدید: 6
 • جمع تعداد مرگها تا کنون: 6989
 • تعداد تستهای انجام شده جدید: 35,000
 • تعداد واکسنهای تزریق شده در 24 ساعت گذشته: 17,424 دوز
 • جمع واکسهای تزریق شده تا کنون : 704,695 دوز
 • از روز دوشنبه دو منطقه تندر بی و سیمکو – مسکوکا به علت افزایش مبتلایان دوباره به حالت لاک دان در آمدند. علت افزایش مبتلایان در این دو منطقه، گونه های جدید ویروس کووید بوده است.
 • تعداد مبتلایان جدید شهر تورنتو: 280
 • تعداد مبتلاان جدید یورک: 182
 • تعداد مبتلایان جدید اتاوا: 72

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19