پربازدید

ویدیوکووید-19

جمع آوری پیازهای کالیفرنیا از سراسر کانادا

آلودگی پیازهای تولید آمریکا به باکتری سالمونلا Salmonella تا صبح شنبه موجب بیماری حداقل 239 نفر در کانادا شده که 29 نفر از بیماران در بیمارستان بستری شده‌اند.

سازمان بهداشت عمومی کانادا دستور داد که انواع پیازهای وارد شده از کالیفرنیا شامل پیاز قرمز، پیاز زرد، پیاز سفید، و پیاز زرد شیرین، از سراسر استانهای کشور به جز پرینس ادوارد آیلند و نانو ووت جمع آوری شوند.

سالمونلا چیست؟

باکتری سالمونلا سبب مسمومیت غذایی می شود.

سالی 1.2 میلیون نفر فقط در آمریکا به این بیماری مبتلا شده که به طور متوسط 450 نفر آنها جانشان را از دست می دهند. این بیماری در افرادی که سیستم ایمنی بدنشان ضعیف است آثار مخربتری دارد. نوزادان و سالمندان جزو این افراد حساب می شوند.

اغلب بیماریهای گوارشی ناشی از این باکتری است.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

 

 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19