پربازدید

ویدیو

کووید-19

جزئیات کامل کمکها و سوبسیدهای جدید دولت کانادا به بیزنسها و افراد واجد شرایط

یک روز بعد از شروع کار دوره جدید پارلمان کانادا، دولت لیبرال جاستین ترودو لایحه جدیدی را به نام Bill C-2 برای پرداخت کمکهای اضطراری و سوبسید دستمزدها و سوبسید اجاره ها به بیزنسها و افراد واجد شرایط تقدیم مجلس کرد که در صورت تصویب، به شرح زیر پرداخت خواهد شد:

اگر بیزنسی دارید که بیشتر از ده درصده درآمدش کاهش پیدا کرده، اگر در بخش گردشگری و مهمانپذیری Tourism and Hospitality کار می کنید و یا آژانس مسافرتی دارید و اگر بیزنس تان به خاطر پاندمی کرونا آسیب شدید دیده حتماً خبر زیر را بخوانید.

کریستیا فریلند Chrystia Freeland معاون جاستین ترودو و وزیر دارائی کانادا در این رابطه گفت: «اکنون که درصد واکسیناسیون بالا رفته، یک میلیون شغل ایجاد شده، بچه ها به مدرسه برگشته اند و بیزنسها در سراسر کشور مشغول بازگشایی هستند، وقتش رسیده که کمکهای حمایتی تازه ای را متناسب با وضعیت بهتر شده جدید، تدوین کنیم.»

دولت جاستین ترودو چند هفته پیش ضمن خاتمه دادن به اکثر کمکهای اضطراری دوران پاندمی اعلام کرد که از این پس کمکهایی را به صورت هدفمند به بیزنسهای بخش گردشگری و مهمانپذیری و همچنین به بیزنسهایی که بیشترین صدمه ها را به خاطر پاندمی دیده اند، اعطا خواهد کرد که از طریق سوبسیدهای دستمزد و سوبسیدهای اجاره پرداخت خواهد شد.

انواع این کمکها و چگونگی پرداخت آن را در زیر ملاحظه کنید:

ـ کمک به بیزنسهای بخش گردشگری و مهمانپذیری (The Tourism and Hospitality Recovery Program)

سوبسیدهای مخصوص این بخش به هتلها، برگزارکنندگان تور، آژانس های مسافرتی و رستورانها تعلق می گیرد و تا ۷۵ درصد دستمزدها و اجاره ها به صورت سوبسید خواهد شد.

برای دریافت این سوبسید، بیزنسها باید نشان دهند که طی ۱۲ ماه درآمدشان حداقل ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده، و در ماه جاری (ماهی که برای آن اپلای می کنند) نیز درآمدشان حداقل ۴۰ درصد کاهش داشته.

ـ کمک به بیزنسهای به شدت صدمه دیده (The Hardest Hit Business Recovery Program)

در این برنامه تا ۵۰ درصد دستمزدها و اجاره ها به صورت سوبسید پرداخت خواهد شد.

برای دریافت این سوبسید، بیزنسها باید نشان دهند که برای مدت ۱۲ ماه و همچنین در ماهی که برای آن اپلای می کنند درآمدشان حداقل ۵۰ درصد کاهش داشته.

ـ کمک درصورت لاک دان مجدد (The Local Lockdown Program)

در صورتی که دولت برای منطقه ای اعلام لاک دان کند، بیزنسهای آن منطقه که به خاطر این لاکدان تعطیل شده یا بخشی از درآمدشان را از دست بدهند حداکثر سوبسید ممکن به آنها تعلق می گیرد.

ـ کمک به نیروی کار (Canada Worker Lockdown Benefit)

برای کارکنانی که به علت لاک دان بخشی یا تمام درآمدشان را از دست بدهند مزایایی از طریق بیمه بیکاری EI پرداخت خواهد شد.

ـ کمک بابت استخدام نیروی کار (Canada Recovery Hiring Program)

بر اساس لایحه جدید، به کارفرمایانی که نیروی جدید استخدام کنند، در صورتی که درآمد بیزنس آنها بیشتر از ده درصد کم شده باشد، پنجاه درصد دستمزد نیروی کار جدید به صورت سوبسید پرداخت می شود.

این سوبسید تا زمانی که درآمد بیزنس بیشتر از ده درصد کاهش داشته باشد پرداخت می شود.

ـ کمکهای دیگر

در لایحه جدید، مدت پرداخت دو کمک زیر نیز افزایش پیدا کرده:

– Canada Recovery Caregiving Benefit:

مدت پرداخت مزایای مخصوص مراقبت از دیگران، از ۴۲ هفته به ۴۴ هفته افزایش می یابد.

– Canada Recovery Sickness Benefit:

مزایای مخصوص دوره بیماری نیز از چهار هفته به ۶ هفته افزایش می یابد.

همه این کمکها تا ۷ می سال ۲۰۲۲ به بیزنسها و افراد واجد شرایط پرداخت خواهد شد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159027بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19