پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدید: تعداد دانشجویان بین‌المللی مشغول به تحصیل در کانادا: ایران در رتبه ششم

تعداد دانشجویان بین‌المللی که از ایران برای تحصیل به کانادا می‌آیند، در سال ۲۰۲۲ به ۱۳,۵۲۵ نفر افزایش یافت و ایران از این نظر در رتبه ششم قرار گرفت.

کانادا در سال ۲۰۲۲ در پذیرش دانشجوی بین‌المللی رکورد شکست. در این سال جمعا ۵۵۱ هزار دانشجوی بین‌المللی از ۱۸۴ کشور جهان برای تحصیل به کانادا آمدند.

بیشترین تعداد دانشجویان بین‌المللی در این سال از کشور هند بودند. کشورهای چین، فیلیپین، فرانسه و نیجریه در مکان‌های دوم تا پنجم هستند. ایران در مکان ششم و برزیل در مکان دهم قرار دارند.

در پایان دسامبر ۲۰۲۲، جمعا ۸۰۷ هزار دانشجوی بین‌المللی با ویزای معتبر تحصیلی مشغول تحصیل در کانادا بودند.

از این تعداد، بیش از ۲۱ هزار نفر ایرانی بودند.

بیشترین تعداد دانشجویان بین‌المللی که در سال ۲۰۲۲ موفق به کسب ویزای تحصیلی از کانادا شدند به ترتیب از کشورهای زیر بودند:

۱- هند: ۲۲۶,۴۵۰ نفر

۲- چین: ۵۲,۱۶۵ نفر

۳- فیلیپین: ۲۳,۳۸۰ نفر

۴- فرانسه: ۱۶,۷۲۵ نفر

۵- نیجریه: ۱۶,۱۹۵ نفر

۶- ایران: ۱۳,۵۲۵ نفر

۷- جمهوری کره: ۱۱,۵۳۵ نفر

۸- ژاپن: ۱۰,۹۵۵ نفر

۹- مکزیک: ۱۰,۴۰۵ نفر

۱۰- برزیل: ۱۰,۴۰۵ نفر

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=178918بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19