پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین پیش بینی در باره وضعیت کرونا در انتاریو در پائیز

موج چهارم کرونا در انتاریو تا کجا پیش خواهد رفت؟

کمیته علمی مشورتی دولت انتاریو روز چهارشنبه با ارائه مدل، پیش بینی های خود را از وضعیت کرونا در فصل پائیز به آگاهی عموم رساند.

مدل سازی جدید نشان می دهد که برای جلوگیری از اوج گیری موج چهارم، باید سطح واکسیناسیون مردم گسترده تر شود و میزان تماسهای مردم نیز از هفتاد درصد میزان تماسها در قبل از پاندمی، بیشتر نشود. به عنوان مثال، اگر فردی در قبل از پاندمی هر هفته ده واحد تماس با دیگران داشته، میزان تماس او در وضعیت کنونی از هفت واحد در هفته بیشتر نشود. مدل جدید حاکی است که اگر پیشگیریهای کافی انجام نشود تعداد مبتلایان جدید انتاریو می تواند به روزی 9 هزار نفر برسد.

در چند هفته اخیر تعداد مبتلایان جدید در انتاریو بین پانصد تا هفتصد نفر در روز در نوسان بوده است.

منظور از واکسیناسیون بیشتر

کمیته علمی مشورتی که از آن به عنوان Science Table هم یاد می شود می گوید میزان واکسیناسیون کامل باید به 85 درصد برسد؛ به عبارت دیگر 85 درصد ساکنان بالای 12 سال انتاریو هر دو دوز واکسن را دریافت کرده باشند. هم اکنون 76 درصد ساکنان بالای دوازده سال هر و دوز واکسن را دریافت کرده اند.

پیش بینی

مدل تهیه شده توسط این کمیته نشان می دهد که با توجه به سه نکته زیر:

ـ گشایش مدارس

ـ بازگشایی بیشتر مراکز کاری

ـ سرعت انتقال بیشتر سویه دلتا

در صورتی که میزان انتقال ویروس در یکماه آینده یعنی تا اول اکتبر 25 درصد بیشتر شود، تعداد مبتلایان جدید انتاریو ممکن است به روزی 9000 نفر برسد.

اما اگر میزان انتقال ویروس 25 درصد کم شود (که عامل اصلی تعیین کننده کاهش تماسهای مردم است) این مدل پیش بینی می کند که تعداد مبتلایان روزانه در حول و حوش 500 نفر در روز باشد.

در صورتی که میزان انتقال ویروس افزایش پیدا کند، تعداد بستری ها در بخشهای مراقبت ویژه ممکن است تا نیمه اکتبر به 850 نفر برسد.

کمیته علمی مشورتی برای کاهش تماسها توصیه می کند که مردم تراکم جمعیت در فضاهای بسته را کم کنند، فاصله فیزیکی را رعایت کنند و اجتماعات بزرگ را محدود کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=154820بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19