پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ یکشنبه ۱۹ سپتامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب یکشنبه ۱۲ سپتامبر، به ۱۵۷۱۷۹۶ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۷۳۸۸رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada
(Total: 1,571,796 confirmed cases, 27,388 deaths, 1,499,483 resolved)


Ontario 715 new cases, 6 new deaths
(Total: 579,584 confirmed cases, 9,653 deaths, 563,535 resolved)


Quebec
(Total: 401,462 confirmed cases, 11,318 deaths 383,334 resolved)


Alberta
(Total: 277,558 confirmed cases, 2,523 deaths, 255,834 resolved)


British Columbia
(Total: 177,954 confirmed cases, 1,888 deaths, 169,653 resolved)


Manitoba
(Total: 59,612 confirmed cases, 1,204 deaths, 57,779 resolved)


Saskatchewan 543 new cases, 1 new death
(Total: 62,101 confirmed cases, 639 deaths, 56,876 resolved)


Nova Scotia
(Total: 6,312 confirmed cases, 94 deaths, 6,056 resolved)


New Brunswick
(Total: 3,237 confirmed cases, 48 deaths, 2,818 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,555 confirmed cases, 7 deaths, 1,503 resolved)


Yukon
(Total: 716 confirmed cases, 9 death, 686 recovered)


Nunavut
(Total: 659 confirmed cases, 4 deaths, 654 resolved)


Northwest Territories
(Total: 749 confirmed cases, 1 death, 505 resolved)


Prince Edward Island 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 284 confirmed cases, 0 deaths, 237 resolved)
بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19