پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ یکشنبه ۱۲ سپتامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب یکشنبه ۱۲ سپتامبر، به ۱۵۴۰۵۳۳ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۷۱۹۵رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 2,193 cases, 19 new deaths
(Total: 1,540,533 confirmed cases, 27,195 deaths, 1,473,824 resolved)


Ontario 784 new cases, 6 new deaths
(Total: 574,619 confirmed cases, 9,611 deaths, 558,759 resolved)


Quebec
(Total: 396,034 confirmed cases, 11,301 deaths 378,721 resolved)


Alberta
(Total: 266,037 confirmed cases, 2,444 deaths, 247,328 resolved)


British Columbia
(Total: 173,358 confirmed cases, 1,856 deaths, 165,027 resolved)


Manitoba
(Total: 59,203 confirmed cases, 1,200 deaths, 57,464 resolved)


Saskatchewan 422 new cases, 3 new deaths
(Total: 58,715 confirmed cases, 621 deaths, 54,350 resolved)


Nova Scotia
(Total: 6,117 confirmed cases, 94 deaths, 5,945 resolved)


New Brunswick
(Total: 2,909 confirmed cases, 47 deaths, 2,725 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,532 confirmed cases, 7 deaths, 1,473 resolved)


Yukon
(Total: 701 confirmed cases, 9 death, 677 recovered)


Nunavut
(Total: 658 confirmed cases, 4 deaths, 654 resolved)


Northwest Territories
(Total: 591 confirmed cases, 1 death, 456 resolved)


Prince Edward Island 5 new cases, 0 new deaths
(Total: 246 confirmed cases, 0 deaths, 232 resolved)


Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=155275بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19