پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ یکشنبه ۹ می

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب یکشنبه ۹ می، به ۱۲۸۵۰۳۹ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۴۶۲۴رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,562 new cases, 42 new deaths
(Total: 1,285,039 confirmed cases, 24,624 deaths, 1,179,668 resolved)


Ontario 3,216 new cases, 47 new deaths
(Total: 492,303 confirmed cases, 8,38 deaths, 451,591 resolved)


Quebec 960 new cases, 6 new deaths
(Total: 358,134 confirmed cases, 10,987 deaths, 338,628 resolved)


Alberta
(Total: 207,157 confirmed cases, 2,108 deaths, 179,894 resolved)


British Columbia
(Total: 134,341 confirmed cases, 1,602 deaths, 125,799 resolved)


Saskatchewan 177 new cases, 0 new deaths
(Total: 43,141 confirmed cases, 502 deaths, 40,379 resolved)


Manitoba 528 new cases, 3 new deaths
(Total: 41,953 confirmed cases, 993 deaths, 37,461 resolved)


Nova Scotia 165 new cases, 0 new deaths
(Total: 3,919 confirmed cases, 71 deaths, 2,222 resolved)


New Brunswick 6 new cases, 0 new deaths
(Total: 2,002 confirmed cases, 41 deaths, 1,819 resolved)


Newfoundland and Labrador 5 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,138 confirmed cases, 6 deaths, 1,061 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 186 confirmed cases, 0 deaths, 176 resolved)


Yukon
(Total: 82 confirmed cases, 2 death, 79 resolved)


Northwest Territories
(Total: 105 confirmed cases, 0 deaths, 57 resolved)


Nunavut 5 new cases, 0 new deaths
(Total: 565 confirmed cases, 4 death, 489 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19