پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ یکشنبه ۲۴ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر کشنبه ۲۴ ژانویه، به ۷۴۶۶۶۰ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۹۰۶۷ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 5,764 new cases, 158 new deaths
(Total: 746,660 confirmed cases, 19,067 deaths, 663,799 resolved)


Quebec 1,457 new cases, 41 new deaths
(Total: 253,633 confirmed cases, 9,478 deaths, 227,215 resolved)


Ontario 2,417 new cases, 50 new deaths
(Total: 255,002 confirmed cases, 5,803 deaths, 225,046 resolved)


Alberta
(Total: 120,330 confirmed cases, 1,525 deaths, 109,078 resolved)


British Columbia
(Total: 63,484 confirmed cases, 1,128 deaths, 56,455 resolved)


Manitoba 221 new cases, 2 new deaths
(Total: 28,697 confirmed cases, 799 deaths, 24,377 resolved)


Saskatchewan
(Total: 21,917 confirmed cases, 250 deaths, 18,506 resolved)


Nova Scotia 1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,571 confirmed cases, 65 deaths, 1,487 resolved)


New Brunswick 20 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,124 confirmed cases, 13 deaths, 776 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 398 confirmed cases, 4 deaths, 386 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 110 confirmed cases, 0 deaths, 103 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 31 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut 13 new cases, 0 new deaths
(Total: 280 confirmed cases, 1 death, 264 recovered)بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19