پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ یکشنبه ۸ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب یکشنبه، ۸ نوامبر، به ۲۶۲٬۴۶۶ نفر رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت منتهی به صبح یکشنبه ۸ نوامبر به قرار زیر است:

Canada: 3,679 new cases (Total: 262,466 confirmed cases, 10,507 deaths, 214,929 resolved)

Quebec: 1,397 new cases (Total: 114,820 confirmed cases, 6,440 deaths, 97,789 resolved)
Ontario: 1,328 new cases (Total: 84,153 confirmed cases, 3,233 deaths, 71,815 resolved)
Alberta: (Total: 31,858 confirmed cases, 352 deaths, 24,684 resolved)
British Columbia: (Total: 17,716 confirmed cases, 276 deaths, 13,035 resolved)
Manitoba: 441 new cases (Total: 8,130 confirmed cases, 106 deaths, 3,175 resolved)
Saskatchewan: 159 new cases (Total: 3,897 confirmed cases, 28 deaths, 2,747 resolved)
Nova Scotia: 3 new cases (Total: 1,128 confirmed cases, 65 deaths, 1,043 resolved)
New Brunswick: 1 new case (Total: 354 confirmed cases, 6 deaths, 324 resolved)
Newfoundland and Labrador: 1 new case (Total: 297 confirmed cases, 4 deaths, 286 resolved)
Prince Edward Island: (Total: 66 confirmed cases, 64 resolved)
Yukon: (Total: 23 confirmed cases, 1 death, 20 resolved)
Northwest Territories: (Total: 10 confirmed cases, 10 resolved)
Nunavut: (Total: 1 confirmed case)

 

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19