پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ یکشنبه ۱ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر یکشنبه، ۱ نوامبر، به ۲۳۶٬۴۵۵ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 106,981 confirmed (including 6,272 deaths, 90,576 resolved)
Ontario: 76,707 confirmed (including 3,145 deaths, 65,581 resolved)
Alberta: 27,664 confirmed (including 323 deaths, 22,169 resolved)
British Columbia: 14,381 confirmed (including 263 deaths, 11,670 resolved)
Manitoba: 5,723 confirmed (including 69 deaths, 2,646 resolved)
Saskatchewan: 3,144 confirmed (including 25 deaths, 2,380 resolved)
Nova Scotia: 1,111 confirmed (including 65 deaths, 1,033 resolved)
New Brunswick: 344 confirmed (including 6 death, 299 resolved)
Newfoundland and Labrador: 291 confirmed (including 4 deaths, 284 resolved)
Prince Edward Island: 64 confirmed (including 64 resolved)
Yukon: 23 confirmed (including 1 death, 17 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 9 confirmed (including 8 resolved)
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 236,455 (0 presumptive, 236,455 confirmed including 10,173 deaths, 196,740 resolved)

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19