پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ یکشنبه ۱۷ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر یکشنبه ۱۶ ژانویه، به ۷۰۷۸۶۶ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۷۹۹۵ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,101 new cases, 147 new deaths
(Total: 707,866 confirmed cases, 17,995 deaths, 614,114 resolved)


Quebec 1,744 new cases, 50 new deaths
(Total: 242,714 confirmed cases, 9,055 deaths, 213,008 resolved)


Ontario 3,422 new cases, 69 new deaths
(Total: 237,786 confirmed cases, 5,409 deaths, 203,484 resolved)


Alberta
(Total: 116,087 confirmed cases, 1,417 deaths, 101,957 resolved)


British Columbia
(Total: 60,117 confirmed cases, 1,047 deaths, 53,115 resolved)


Manitoba 189 new cases, 8 new deaths
(Total: 27,511 confirmed cases, 769 deaths, 23,661 resolved)


Saskatchewan 287 new cases, 3 new deaths
(Total: 20,272 confirmed cases, 215 deaths, 15,936 resolved)


Nova Scotia 4 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,558 confirmed cases, 65 deaths, 1,464 resolved)


New Brunswick 36 new cases, 0 new deaths
(Total: 947 confirmed cases, 12 deaths, 642 resolved)


Newfoundland and Labrador 1 new case, 0 new deaths
(Total: 396 confirmed cases, 4 deaths, 383 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 104 confirmed cases, 0 deaths, 95 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 63 resolved)


Northwest Territories
(Total: 25 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut
(Total: 266 confirmed cases, 1 death, 265 recovered)



بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19